ÁSZF

(Általános Szerződési Feltételek)

1. Az Általános szerződési Feltételek elolvasásával, megtekintésével a megrendelő-szerződő
fél tudomásul veszi és elfogadja a Pwr Cars & Consult Kft. Cím: 4002 Debrecen
Tündérkert Utca 10. szám. Illetve Dancsfalvi Gál Tímea E.V üzleti irányelveit és
tudomásul veszi az itt meghatározott szabályokat amire közös egyezségként tekint amik
peres jogi eljárás, jogi vita vitás helyzet esetében iránymutatók és követendők.
2. A szerződési megkötésének feltételei: A Szerződés megkötése kizárólag önállóan
cselekvőképes alkohol befolyásoltságától és gyógyszerszeres kezelés alatt nem álló
személlyel lehetséges 18.-ik életévét betöltött magánszemélyként ,18.-ik életévét be nem
töltött magánszemélyként csak szülői beleegyezéssel lehetséges a fent említett
cselekvőképes állapotban.
3. Jogi Személy /Gazdasági Társaság (Kft ,Bt ,Zrt) esetében: Az aláírásra jogosult személy és
vagy aláírási címpéldányba szereplő személlyel lehetséges a szerződés vagy hivatalos
meghatalmazással rendelkező magán személlyel aki ideglenesen ellátja ezt a feladatot a
társaságnál.
4. További rendelkezésként nem áll módunkban felszámolás alatt lévő Jogi személlyel
Gazdasági társasággal szerződnünk. Minden esetben érvényes adó számmal kell hogy
rendelkezzen a szerződő fél.
5. Szolgáltatói feladatunk elvégzése a kölcsönösen kialkudott és elfogadott irányelveken
alapszik.
6. Munkadíjaink mértéke előre meghatározottak weboldalainkon e fel vannak tüntetve,
elérhetők mindenki számára. Jogosága és mértéke nem képezi vita és alku tárgyát
mindenki az igénybe vett szolgáltatások mértéke mennyisége az elvégzett plusz
szolgáltatások után köteles fizetni amennyiben ez nem teljesül jogunkba áll Jogi útra
terelni a vitát ahol az itt feltüntetett üzletpolitikai elvek lesznek a irányadóak.
7. Minden egyes általunk elvégzett feladat szolgáltatás külön anyagi vonzattal jár aminek
listája weboldalainkon elérhető a szolgáltatások menüpont alatt
8. Teljeskörű ügyintézésünk fogalma amit vállalunk:
9. A jármű egyszeri NKH időpont foglalását és a hivatalos okmányok beküldését a NKH azaz
Nemzeti Közlekedési Hatoság részére az időpont foglalás véglegesítése a szerződött fél e-
mailes értesítése az időpontról. Ismételt időpont foglalási díj 10000 azaz tízezer forint
többlet költséggel jár a megbízó részére.
10. A jármű eredet vizsga időpont foglalását maximum 2 alkalommal.
11. Regisztrációs adó ügyintézését mint meghatalmazott ügyintéző ,
(regisztrációs kérelem benyújtása, határozat átvétele határozat alapú befizetés)
12. Kormányhivatali egyszeri időpont foglalását és megbízottként való eljárását a következő
ügyekben: Forgalmi engedély, Rendszám, Törzskönyv kiváltása, Vagyonszerzési illeték
megfizetése KGFB megkötése az ügyfél köteles az aláirt Biztosítási kötvényt és szerződést
és az új magyarországi forgalmi engedély 2 oldali fotóját vissza küldeni részünkre e-mailes
formában a Pwrforgalomba@gmail.com -ra két munkanapon belül.
13. A megfizetendő adók járulékos költségek minden esetben a megbízót terhelik azaz (NKH
Vizsga díj, Eredetvizsga díj , Regisztrációs Adó , Érvényes Magyar okmányok díja, KGFB
negyed éves /éves díja. Minden egyes elvégzet feladat külön anyagi vonzattal jár aminek
listája weboldalainkon elérhető a helyszíni vizsgán való személyes segítség és egyéb NAV
ügyintézés árai a szolgáltatások menüpontnál találhatók.

14. A szállítás Budapest: III, IV, XIII, XIV kerületen belül 20000 forint azaz húszezer forint
további budapesti helyszínek esetében 25000 forint azaz huszonötezerforint munkadíjat
számítunk fel megbízási díjként/út ami nem tartalmazza a I-rendszám használati díjat ami
10000 azaz tízezer forint amennyiben a jármű nem rendelkezik érvényes egyedi
azonosítóval/út .Minden egyéb esetben ,különleges szállítást igénylő járművek esetén
egyéni egyeztetés után képzünk árat.
15. A szállítási feltételek további kitételei:
16. A jármű átvételéről hivatalos átadás- átvételi jegyzőkönyv készül amiben feltüntetésre
kerülnek a járművel kapcsolatos fontosinformációk km állás, sérülések, állapot.
17. Nem áll módunkban üzemképtelen ,hibás nem megfelelő műszaki állapotban lévő
járművet átvenni ilyen esetben 15000 forint kiszállási díjat számolunk fel.
18. Kivételt képez ha előre egyeztetve lett velünk és szerviz szolgáltatásunk is igénybe vette
ügyfelünk.
19. Szállítás előtti tulajdonosi teendők :Szeretnénk megkérni önt hogy a jármű megfelelő
mennyiségű üzemanyaggal/töltöttséggel rendelkezzen a feladat elvégzéséhez (szállítás,
vizsga, eredetvizsga ,igény esetén vissza szállítás).
20. magyarországi szabványnak megfelelő rendszámtábla tartóval legyen ellátva.
21. Bármikor indítható legyen.
22. Tiszta vizsga kész állapotba kerüljön átadásra a jármű szeretik a vizsga soron ha valami
szép.
23. Ne világítson Check Control lámpa, hiba kód visszajelző légzsák lámpa
24. A jármű legyen vizsga kész állapotban(fékrendszer, megfelelő gumiabroncsok, világitó
testek, rozsda mentes állapot,..
25. Ezzel időt tudunk spórolni és nem szakad meg az aznapi munkavégzésünk, amennyiben
kollégáink plusz feladattal szembesülnek feladatonként plusz 5000 azaz ötezer forint kerül
felszámolásra és számlázásra amit a megbízó köteles megfizetni a számla szerint.
(akkumulátor kábeles indítása, rendszámtartó csere, izzó csere, tankolás, takarítás,)
26. A díj munka időnk ára a díj a szolgáltatások árát nem tartalmazza (üzemanyag ,alkatrész,
mosatás díja )a blokkokat megőrizzük és az alapján kerül elszámolásra a rendszám
átadásakor.
27. A szállításkor anyagi kár esetén nem áll módunkban az anyagi felelősség vállalása :a jármű
lopás, természeti katasztrófa, kár, meghibásodás ,törés kár, megtérítése esetén .Kizárólag
KGFB – al rendelkezünk és egyéb kiegészítő biztositás kötése a megbízó feladata saját
igény esetén.
28. Alkuszi partnerként is állunk az önök rendelkezésére ezért minden KGFB , Casco biztositás
kötése minket illet eltérő esetben 10000 forint azaz tízezer forint pótdíjat számolunk fel
kivételt képeznek a céges flottában szereplő járművek amennyiben saját flotta kezelőjük
van.
29. Szerződés kötés módja : A két szerződő fél közötti írásos szerződés, szóbeli megegyezés
,ráutaló magatartás, a munkadíj utalását megfizetését követően minden esetben
szerződött ügyfélnek tekintjük a megbízóink utána áll módunkban az ügyintézés bármilyen
fokú elindítása.
30. Az ügyintézéshez minden esetben szükségünk van: a jármű eredeti okmányaira ami
országonként eltérő, de minden esetben a teljes irat anyagra illetve az előzetes
felvilágositás keretében megszabott további személyes iratokra ,céges iratokra ,adásvételi
szerződésre, egyéb járműhöz tartozó iratokra. Az ide vonatkozó Jogi szabvány szerint nem
adhatjuk ki 3.fél részére irataikat engedély nélkül irataikat személyes okmányaikat a ránk
vonatkozó törvényi minőségben vagyunk kötelesek megőrizni és tárolni .

31. Kizáró okok: A részünkről kialakult szervezett rendszer és időnk védelme értelmében azt
az ügyfelet aki nem hajlandó az általuk kért ügymenetet követni, elfogadni az évek alatt
okkal jól kialakult szokásokat ütemünket, feladat elvégzési sorrendet, anyagi sorrendet a
szerződést módunkban áll bármelyik fázisban semmisnek tekinteni a nem megfelelő hozzá
állás véget az ügyintézés díját nem vagyunk kötelesek megtéríteni az továbbra is minket
illet.
32. Az NKH s műszaki vizsgánál másodszor megbukott jármű esetén szintén automatikusan
megszűnik a szerződés díj vissza fizetés nélkül hiányos okmányokkal való érkezés és az
előre egyeztetett vizsgán való meg nem jelenés esetén is.
33. Trágárság, nem oda való viselkedés esetén szintén.
34. Amennyiben menetközben önállóan szeretne eljárni ,más cégnek bizalmat adni szintén
nem áll módunkban megbízási díjat vissza szolgáltatni.
35. Abban az esetben áll módunkban szolgáltatási díjat vissza utalni amennyiben az ügyfél
minden általunk kért okmánnyal rendelkezik és egyeztetett kérésnek eleget tett minden
Államilag elismert feltételnek megfelelt és kizárólag önhibánkból nem teljesült minden
egyéb esetben ide vonatkozik a vis-major helyzet is a megbízási díjaink nem képezik vita
tárgyát és minket jogosan megilletnek.
36. .Szolgáltatásainkról minden esetben számla készül az ide vonatkozó számlázási törvény
szerint e-mail es formában továbbítjuk ügyfeleink részére.
Cégek Jogi személyek megbízása esetén számláink áfát tartalmazhatnak

HONOSÍTSD AUTÓD AKÁR 1 HÉTEN BELÜL!

Ne várj tovább Tesla-d honosításával, csapatunk akár 1 héten belül elintézi számodra az összes ügyintézést, így neked már csak élvezned kell az új autód örömeit!

jarmuhonositasiroda@gmail.com

Call Now Button